Good Herbs

Integrarea bunelor practici de procesare și noilor metode de pregătire profesională în domeniul procesării plantelor aromatice și medicinale pentru alimente și suplimente alimentare.

Introducere

Plantele aromatice și medicinale intră în compoziția unei varietăți largi de produse existente pe piață cu ar fi: extractele de plante, medicamentele tradiționale pe bază de plante medicinale, produse farmaceutice, homeopatice, ceaiuri obținute din plante medicinale și aromatice, suplimente dietetice, condimente și plante condimentare folosite la gătit, arome și parfumuri, produse cosmetice și pentru îngrijirea corpului, alimente și băuturi, ingrediente alimentare, arome și esențe/odorizante, agenți de colorare/vopsire etc. Cererea mare de plante rezultă din cererea mare a pieței de la nivel local și internațional/european.

Uniunea Europeană este principala piață a ingredientelor farmaceutice și acoperă 36% din producția globală de produse farmaceutice. Circa 2000 de specii de plante sunt utilizate la nivel european pentru scopuri medicinale; principalele piețe sunt: Germania ca principal importator și Franța și Italia ca principali procesatori și comercianți de plante medicinale. Dintre țările est europene, Polonia, Bulgaria, Cehia, Ungaria și Romania reprezintă principalele piețe; în Uniunea Europeană, circa 1200-1300 specii sunt recoltate din flora spontană și numai 130 de specii sunt cultivate. În Spania a crescut cererea pentru produse farmaceutice din plante/de origine naturală, Spania fiind un important producător de plante aromatice și medicinale. În Portugalia și Slovacia producția de plante aromatice și medicinale are o importantă creștere.

În ceea ce privește această piață, securitatea alimentară și, în special, siguranța alimentară trebuie să fie asigurată ținând cont de pericolele care pot apărea de-alungul lanțului alimentar cum ar fi contaminanți chimici din mediu și contaminanți microbiologici. Contaminarea poate apare și în timpul procesării când, bunele practici de producție nu sunt bine implementate. Lanțul alimentar al plantelor aromatice și medicinale este un proces foarte dinamic în ceea ce privește legislația, evidențele științifice noi și noile cunoștințe, care trebuie să fie diseminate către toți actorii din piață.

De-alungul acestui lanț vor fi luate în considerare 3 tipuri de produse – condimente, ingrediente alimentare naturale și suplimente alimentare. Abordarea lor va fi diferită, pe 2 grupe, condimente și ingrediente alimentare naturale un grup și suplimente alimentare, al doilea grup.

Obiective

Principalul obiectiv al acestui proiect este de a educa, pregăti, informa și disemina ultimile evidențe științifice, legislația în vigoare, regulile de igienă ca și cele mai bune practici de procesare a plantelor aromatice și medicinale cu scopul de a asigura calitatea, siguranța, calitatea nutritivă și funcțională, utile pentru industria alimentară și cea a suplimentelor alimentare. În acest fel vor fi crescute oportunitățile de dezvoltare profesională și va fi îmbunătățită competența profesională, cooperarea și competitivitatea.

Pentru a avea cea mai bună audiență și cea mai potrivită abordare vor fi considerate câteva obiective specifice:

  • Organizare: identificarea bunelor practici existente în predare/învățare și analiza contextului actual în cele 3 domenii: condimente, ingrediente naturale și suplimente alimentare;
  • Motivare: stimularea interesului adulților pentru pregătire profesională și motivarea învățării continue, nevoia reactualizării cunoștințelor, informațiilor, crearea de noi abilități și competențe;
  • Adaptare: pregătirea profesională pentru diferite categorii de audiențe – IMM-uri, ONG-uri, adulți din mediul urban și rural, oameni din diferite medii socio-economice și culturale, tineri și seniori ș.a., care lucrează în sau sunt interesați de domeniul plantelor aromatice și medicinale;
  • Inovare: utilizarea gândirii creative a lectorilor în ceea ce privește cursurile susținute – implicarea personalului din învățământul universitar/cercetători și utilizarea celor mai inovative metode de predare și de învățare eficientă; utilizarea unor strategii, abordări și practici de predare inovative;
  • Facilitare: facilitarea adulților de a participa la învățare colaborativă și demonstrare practică, de a avea noi oportunități de a învăța, practici bune de procesare (kit-uri de învățare; utilizând rețelele de socializare; cursuri on-line; dezvoltarea competențelor IT);
  • Atracție: pregătirea profesională va fi organizată și livrată intr-un mod inspirat cu scopul de a fi accesibilă, interesantă, atractivă și plăcută pentru participanți prin utilizarea de demonstrații, fotografii, filme, legături pe internet, schimburi de experiență;
  • Orientare: pentru face față schimbărilor și de adaptare la noi provocări, îmbunătățirea opțiunilor individuale, a nivelului de calificare, poziției în organizație, dezvoltarea de noi competențe în concordanță cu nevoile studenților ca și informarea privind noile reguli, acte normative, în conformitate cu legislația în vigoare.

Grupurile țintă avute în vedere sunt persone adulte, studenți, profesori, lectori, persoane din administrație și din sistemul educațional angajate în organizațiile participante.

Rezultate

In timpul implementării proiectului vor fi prezentate rezultatele principale ale acestuia care includ:

Raport privind analiza contextului actual în procesarea plantelor aromatice și medicinale: rapoarte de cercetare pentru fiecare țară și un raport final integrat. Concluziile extrase vor fi baza unei Specificații de Curs.

Curricula privind procesarea plantelor aromatice și medicinale pentru condimente, ingrediente naturale pentru alimente și suplimente alimentare.

Kit de predare: care constă în 3 cursuri în procesarea plantelor aromatice și medicinale în concordanță cu cele 3 parți ale curriculei stabilite și, de asemenea, un ghid de predare pentru viitorii lectori.

  • Introduction to the Project and Module 1.
  • Introduction to the Module 2.
  • Introduction to Module 3.

Platforma e-Good Herbs: platforma on-line realizată după completarea cursurilor cu scopul de a avea un impact mai mare la grupurile țintă alese.

Curricula, cursurile și kit-ul de predare vor fi funcționale și disponibile pentru grupurile țintă.

Documente

Documentele relevante și rapoartele produse vor fi prezentate în această secțiune pe parcursul implementării proiectului.

Contact

Utilizați forma de mai jos pentru a intra în contact cu echipa de proiect